404321312 340851985197783 9147411444541377980 n.jpg

根據英國稅務海關總署(HMRC)的最新數據顯示,在2021-22年度,投資於買樓收租的人士從地產市場獲得了高達488億英鎊的收益,比前一年的463億英鎊有所增長。 去年,共有282萬位業主提交了自行報稅表並申報了他們的買樓收租收入,其中大多數為個人業主(Individuals),約有3萬位業主屬於合夥企業(Partnerships)。從2017年到2022年的五年間,已申報的平均租金收入由2017至2018年的最低值16,300英鎊上升至2021至2022年的17,300英鎊;同時,業主數量也增加了約9萬位。由於業主數量和平均租金收入的增長,收租物業的總收入增長了10%。 根據數據顯示,89%的業主在申報時包括了出租開支(Allowable Expenses),平均每位業主的申報費用為9,100英鎊。主要的申報開銷類型包括租金、水電燃氣費和保險(佔比67%/29.1億英鎊)、維修與保養(佔比66%/55億英鎊)、財務費用(佔比45%/68.5億英鎊)、法律、管理和其他專業費用(佔比61%/34億英鎊)、服務費用(如清潔人員,佔比16%/12.3億英鎊)以及其他出租開支(佔比41%/35.4億英鎊)。總計這些出租開支為89%/234.2億英鎊。 根據納稅人的註冊地址進行地理區域分類,大部分租賃物業的收入和支出申報來自於倫敦及英格蘭東南部的業主。來自於倫敦及英格蘭東南部的業主分別超過40萬位,而最少業主數量的地區則為英格蘭東北及北愛爾蘭。 儘管大多數業主直接購買物業,但越來越多的投資人士以公司名義進行買樓,以減少他們的稅務支出。 根據英國稅務海關總署(HMRC)的最新數據顯示,在2021-22年度,投資於買樓收租的人士從地產市場獲得了高達488億英鎊的收益,比前一年的463億英鎊有所增長。 去年,共有282萬位業主提交了自行報稅表並申報了他們的買樓收租收入,其中大多數為個人業主(Individuals),約有3萬位業主屬於合夥企業(Partnerships)。從2017年到2022年的五年間,已申報的平均租金收入由2017至2018年的最低值16,300英鎊上升至2021至2022年的17,300英鎊;同時,業主數量也增加了約9萬位。由於業主數量和平均租金收入的增長,收租物業的總收入增長了10%。 根據數據顯示,89%的業主在申報時包括了出租開支(Allowable Expenses),平均每位業主的申報費用為9,100英鎊。主要的申報開銷類型包括租金、水電燃氣費和保險(佔比67%/29.1億英鎊)、維修與保養(佔比66%/55億英鎊)、財務費用(佔比45%/68.5億英鎊)、法律、管理和其他專業費用(佔比61%/34億英鎊)、服務費用(如清潔人員,佔比16%/12.3億英鎊)以及其他出租開支(佔比41%/35.4億英鎊)。總計這些出租開支為89%/234.2億英鎊。 根據納稅人的註冊地址進行地理區域分類,大部分租賃物業的收入和支出申報來自於倫敦及英格蘭東南部的業主。來自於倫敦及英格蘭東南部的業主分別超過40萬位,而最少業主數量的地區則為英格蘭東北及北愛爾蘭。 儘管大多數業主直接購買物業,但越來越多的投資人士以公司名義進行買樓,以減少他們的稅務支出。 ______________________________________________________________________ 【💥移英必備💥投資英國磚頭須知💥慳稅秘笈💥缺一知識不可】 💰通脹令到銀紙貶值、移居英國或投資物業都需要認識物業操作、準備自己。 💰運用英國磚頭穩健收取高達12%回報、幫自己出多一份糧。 想學更多物業知識?即刻參加UKHS的免費分享會啦! 📣本月活動月曆,現正接受報名 : 分享會 👇👇 免費英國物業講座 2023 ______________________________________________________________________ 屋頂都有陷阱?去水喉生草、買了就要交沉重的學費! 英國 物業 投資| 香港人 英國 買樓 「英國裝修系列」 點樣平靚正裝修廁所? 港幣$8500 【英國創穩定被動收入】 投資曼城周邊城市可以選擇邊一區? 小心啊!! BNO 移民英國必備, 不做必定後悔! …

根據英國稅務海關總署(HMRC)的最新數據顯示,在2021-22年度,投資於買樓收租的人士從地產市場獲得了高達488億英鎊的收益,比前一年的463億英鎊有所增長… Read more »